Expoziție personală – Lică Sainciuc

august 6th, 2013

Data: 18 Iulie – 11 August 2013
Locul: Muzeul National de Arta
Vernisaj: joi 18 iulie, ora 15:00

Lică SAINCIUC – arhitect, artist plastic, designer grafic, grafician, istoric de artă, cineast, om de cultură, activist al vieţii publice din Republica Moldova, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din anul 1975, membru al Uniunii Cineaştilor, Preşedinte al UAP (1992- 1996).

S-a născut în anul1947 într-o familie de oameni de creaţie – pictori de marcă – Valentina Rusu-Ciobanu şi Glebus Sainciuc, în oraşul Chişinău. Provenienţa l-a avantajat să însuşească precoce elementele esenţiale vizând creativitatea artistică. Calităţile şi capacităţile sale şi le-a convertit pe tărâmul artelor vizuale, acoperind o arie largă a culturii şi, astfel, contribuind la sporirea patrimoniului cultural naţional. Debutează în 1957 cu elaborarea unor marionete – conform unui scenariu şi a unor schiţe proprii, acţionându-le în roluri în faţa unui public – pe cât de select şi exigent, pe atât de înţelegător şi predispus să arate complezenţă – colectivul Uniunii Artiştilor Plastici. Faptul de a se fi consacrat genului cu o pasiune fără rezerve a avut repercusiuni benefice asupra cursului evoluţiei unor membri ai breslei, în primul rând, chiar Glebus Sainciuc, care, de aici începe să dezvolte un nou gen în creaţia sa – masca şi, implicit, interpretarea ei.

Prestaţiile sale în cadrul procesului creator, devin permanente publice şi versatile, conform propriilor interese, cu începere din anul 1973, când la un concurs republican de portret – în condiţiile căruia se stipula că autorii nu-şi vor dezvălui numele înainte de desemnarea câştigătorului, iar jurizarea să se înfăptuiască parte de către membri ai UAP şi, parte prin considerarea preferinţelor publicului – a fost desemnat învingător cu un „Autoportret”. Abordat într-un limbaj realist, atenţia portretistului este focalizată asupra selectării momentelor care permit dezvăluirea trăsăturilor esenţiale ale individualităţii portretizatului şi, în detaliu, asupra stării psihologice; plastic este materializat în culori consistente, manevrate savant astfel ca să asigure un colorit briant, vibrant, proaspăt şi transparent; modeleul, tuşele şi valorile sunt aşternute liber, impulsiv, dar într-o ordine ritmică reclamată de o logică internă. Această realizare rămâne reprezentativă nu numai pentru creaţia autorului, ci şi pentru genul portretisticii.

Cote prin care s-ar singulariza în contextul creator pe temeiul elaborărilor sale va atinge în creaţia sa şi în cazul altor angajări. De exemplu, pornind spontan de la sentimentul patern, face ilustraţii urmărind aplicaţia lor practică: să-şi captiveze odrasla sa şi să o cultive; apoi, acest gen de activitate se va dovedi că satisface interesul unor editori, dar şi al unor autori de texte. Se ştie că „Albinuţa”, în care a investit fantezie, ingeniozitate, înţelegere şi o subtilă cultură, în ultimul pătrar de secol, s-a impus prin ţinuta grafică drept un instrument indispensabil alfabetizării bebeluşilor – fapt care-1 poate confirma orice mămică, orice educatoare de la grădiniţa de copii. Aportul personal al lui Lică Sainciuc la capitolul ilustraţia de carte pentru copii este atât de semnificativ, că face ineluctabilă distingerea a două perioade în istoria genului: până la şi după, cea marcată de personalitatea autorului nostru.

Deşi deţine un palmares onorabil, îi este străin eucentrismul şi, mai degrabă, se lasă antrenat în activităţi legate de dobândirea de carate la virtuţile sale prin continua investigare a necunoscutului. Nu este vizată o curiozitate gratuită, ci din impuls distinct pragmatic, ţinând cont de datele toposului nostru cultural şi, având grijă de a ajunge să-şi realizeze demersul în termeni sincronizaţi la cuceririle civilizaţiei moderne informatizate. Aici trimitem la grafica de calculator, designul grafic, afişul omagial Eminescu, cartea privitoare la valorificarea memoriei culturale – toate realizate în anul 2000. Artistul lucrează, artistul creează – sperăm că o operă de rezistenţă.

 Alte articole