INTERVIU EXCLUSIV cu şeful Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice, despre averea de milioane, spălări de bani, infracţiuni, demiteri şi uniforme noi

noiembrie 8th, 2012

Este  milionar cu acte în regulă şi nu ascunde acest lucru. Este vorba despre noul şef al Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice, care a acceptat provocarea să ofere un interviu pentru EPRESA.md.

 

În cadrul acestuia, Purice vorbeşte despre declaraţia sa de avere,  sancţiunile şi demiterile din cadrul Poliţiei de Frontieră, spălările de bani de care a fost acuzat fostul şef al instituşiei Roman Revenco, bugetul alocat pentru noua uniformă, corupţie şi infracţiunile care se comit la frontieră.

 

Acesta mai spune că Poliţia de Frontieră din Republica Moldova nu cooperează cu colegii din regiunea transnistreană şi nici nu vede despre ce conlucrare ar putea fi vorba.

 

Vă invităm să citiţi în continuare interviul integral: 

 

 EPRESA: Ce schimbări aţi reuşit să faceţi de când aţi fost instituit în funcţia de şef al Poliţiei de Frontieră?

 

Dorin Purice: Împreună cu echipa managerială am petrecut un şir de măsuri în vederea consolidării echipei la nivel central şi la nivelul Direcţiilor Regionale, scopul final fiind concentrarea eforturilor pentru implementarea priorităţilor şi îndeplinirea angajamentelor ce reies din competenţa funcţională a Poliţiei de Frontieră în conformitate cu Planul de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu UE. Un alt domeniu a fost consolidarea dialogului cu partenerii noştri la nivel naţional, în primul rînd stabilirea locului Poliţiei de Frontieră în sistemul Afacerilor Interne fiind susţinuţi de către MAI şi nu în ultimul rînd, consolidarea dialogului şi cooperării cu Misiunea EUBAM.

 

EPRESA: Cât de eficientă a fost reformarea instituţiei din Serviciul de Grăniceri în Serviciul de Frontieră şi dacă a fost necesar de a trece sub jurisdicţia MAI?

 

Dorin Purice: Aprecierea eficienţei reformei va fi făcută de către beneficiarii finali – cetăţenii, iar gradul eficienţei noastre va fi direct proporţional cu gradul de încredere a oamenilor în instituţia noastră. Referindu-ne la trecerea în subordinea Ministerului Afacerilor Interne – este un fapt împlinit şi care la rândul său a fost necesar. Doresc să subliniez că această reformă noi o privim în complex cu procesul de reforme la nivel naţional în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne.

 

EPRESA: Care sunt priorităţile de bază pe care le are noua instituţie?

 

Dorin Purice: Sunt acele priorităţi care reies din documentele de politici la nivel naţional în domeniul managementului de frontieră şi Planul de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Noi am reuşit să le prioritizăm evidențiind următoarele:

–   armonizarea cadrului normativ – juridic şi ajustarea lui la IQ-ul Comunitar;

–    implementarea celor mai bune practici europene în vederea managementului, controlului şi supravegherii frontierei de stat;

–   asigurarea unei funcţionări independente şi libere de orice interferenţă politică;

–  perfecţionarea sistemului instituţional, optimizând şi modificând structura instituţiei la nivel strategic, regional şi  tactic. Eliminarea din structură a subdiviziunilor care dublează competenţele;

–  asigurarea funcţionării Direcţiei expertiză a documentelor, Urmărire;

–  crearea Centrului Național de Coordonare;

–  aprobarea Manualului Practic a Poliţistului de Frontieră (implementarea procedurilor de operare standart) conform practicii SCHENGEN;

–  implementarea principiilor EUROSUR (supravegherii frontierei de stat conform practicii SCHENGEN);

–  dezvoltarea Sistemului de analiză a riscurilor la nivel strategic, regional şi tactic – octombrie 2012;

–  implementarea principiilor SmartBorders (Frontiere inteligente) şi E-Frontiera;

–  combaterea Migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere. Stabilirea rolului, competenţelor, mecanismului de realizare şi procedurilor legale în domeniul combaterii migraţiei ilegale pe întreg teritoriul Republicii Moldova (inclusiv gestionarea  fluxurilor migraţionale prin segmentul transnistrean), aplicărea măsurii de interzicere a intrării în Republica Moldova a persoanelor străine,  asigurarea controlului asupra migraţiei în punctele de trecere a frontierei de stat şi solicitării de azil;

– intensificarea cooperării cu EUBAM şi punerea în aplicare a recomandărilor  EUBAM privind îmbunătăţirea şi intensificarea utilizării unităţilor;

– dezvoltarea infrastructurii şi echipamentului frontierei de stat – în contextul implementării Programului Naţional şi Proiectelor de asistenţă tehnică (UE, SUA).

–  dezvoltarea sistemului de Management a resurselor umane. Vom pune accent pe calitatea personalului şi nivelul de pregătire profesională. Este în derulare dezvoltarea conceptului de evaluare a performanţelor a efectivului, precum şi integrităţii morale, actualizarea Codului de Etică şi deontologie a Poliţistului de frontieră;

–  dezvoltarea cooperării la nivel naţional şi internaţional (conform acordurilor existente sau semnarea unor acorduri noi);

–   implementarea prevederilor Aranjamentului de lucru şi Planului de cooperare între Poliţia de Frontieră şi Agenţia FRONTEX pentru anii 2012-2014. Continuarea participării la operaţiunile comune sub egida FRONTEX.

 

EPRESA: Ce neajunsuri şi deficienţe financiare aţi descoperit în cadrul instituţiei?

 

Dorin Purice: La moment suntem  la etapa de evaluare la acest compartiment.  La solicitarea noastră  a fost declanşat un audit intern care este realizat de o echipa de revizori din cadrul  MAI.

 

EPRESA: Ce aţi modificat în cadrul legislativ şi normativ al instituţiei?

 

Dorin Purice: După cum am menţionat anterior una din priorităţi este armonizarea cadrului normativ. Este în plin proces implementarea Legii cu privire la frontiera de stat şi Legii cu privire la Poliţia de Frontieră. Suntem preocupaţi de aprobarea proiectelor de legi şi a hotărârilor de guvern. În contextul reformării şi îndeplinirii angajamentelor pentru obţinerea regimului liberalizat de vize au fost elaborate şi modificate circa 40 de legi, 60 de hotărâri ale Guvernului şi peste 100 de ordine interioare. În acest sens a fost constituit un grup de lucru la nivel instituţional pentru a asigura elaborarea acestor acte normative şi prezentarea fie Guvernului, fie Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobare.

 

EPRESA: Iniţial, aţi menţionat că atmosfera din colectiv este una mai tensionată. S-au schimbat lucrurile de când aţi fost instituit în funcţie?

 

Dorin Purice: Aprecierea ar trebui să fie dată de membrii echipei pe care o conduc. Cred, totuşi că am reuşit să schimb câte ceva în aceste 2 luni. Se prefigurează, astăzi, o echipă destul de bună la nivel central. Am reuşit să schimbăm şi unele accente ce ţin de comunicare, transparenţa decizională şi dreptul fiecărui coleg la opinie. Am realizat că se lucrează într-o atmosferă calmă, degajată, dar în acelaşi timp – constructivă.

 

EPRESA: La începutul activităţii dumneavoastră în calitate de şef al Serviciului de Frontieră aţi efectuat câteva demiteri şi sancţionări. Pe cine aţi demis şi care au fost motivele?

 

Dorin Purice: Nu am demis pe nimeni din cadrul aparatului central, însă câteva persoane care nu au acceptat noile rigori – au plecat singuri, şi apreciez acest lucru. Ceea ce ţine de sancţionări, ele sunt şi vor fi, acest lucru fiind inevitabil într-un colectiv atât de numeros. Pe parcursul a două luni, pentru diverse abateri disciplinare au fost sancţionate 55 persoane, dintre care 5 au fost eliberate din serviciu, iar 64 de persoane au demisionat din proprie iniţiativă.

 

EPRESA: De curând, 42 de tineri au  finisat cursul de pregătire în cadrul Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră. În ce a constat acest curs şi pentru ce anume sunt pregătiţi aceşti tineri? Ce obiecte au studiat şi dacă e suficient 4 luni pentru instruirea acestora?

 

Dorin Purice: Anul acesta a fost proclamat anul profesionalizării. A fost încă o promoţie care va complecta subdiviziunile teritoriale şi va asigura controlul frontierei de stat. Programele pentru acest curs au fost elaborate de către experţii noştri, fiind asistaţi de către experţii europeni ai Agenţiei Frontex, cu care avem stabilit un cadru juridic de cooperare din 2008. Durata cursului a fost mărită de la 4 la 6 luni, cursurile fiind axate pe pregătirea profesioniştilor în domeniul controlului trecerii frontierei de stat şi supravegherii frontierei de stat. În cadrul Programelor de studii ale Colegiului, noi implementăm mecanisme de cooperare şi schimb de experienţă în domeniul pregătirii personalului cu colegii din România şi în particular cu Şcoala de Formare a Poliţiştilor de Frontieră de la Iaşi.

 

EPRESA: Câţi angajaţi are Serviciul de Frontieră al Republicii Moldova şi dacă este suficient numărul acestora?

 

Dorin Purice: La moment, numărul angajaţilor constituie circa 3500 de colaboratori. Suntem la etapa evaluării necesităţilor sub toate aspectele. Elaborăm noua structură la nivel regional şi tactic.

 

EPRESA: Care sunt cele mai frecvente ilegalităţi înregistrate la hotarele ţării?

 

Dorin Purice: Noi percepem frontiera de stat ca un sistem „viu”, iar situaţia la frontieră este în permanenţă schimbare. Evident că au loc diverse fenomene infracţionale cum ar fi crima transfrontalieră, contrabanda, migraţia ilegală şi multe altele.

 

EPRESA: Ce măsuri se întreprind pentru sporirea nivelul anti-corupţiei?

 

Dorin Purice: La solicitarea noastră, Misiunea EUBAM ne sprijină în evaluarea integrităţii interne a sistemului. Suntem la etapa definitivării mai multor acţiuni în domeniu, care în final vor avea un impact asupra măsurilor anti-corupţie. Suplimentar, efectuăm rotaţia personalului la diferite nivele, dintr-o locaţie în alta, dintr-o funcţie – în alta. Identificăm premisele apariţiei situaţiilor şi scenariilor de risc corupţional. Specialiştii psihologi întreprind acţiuni permanente în vederea comunicării cu personalul şi identificării indicatorilor de corupţie. Se desfăşoară o amplă campanie anticorupţie cu scopul convingerii societăţii să coparticipe în eforturile noastre de prevenire şi combatere a corupţiei.

 

EPRESA: Ce acţiuni veţi întreprinde pentru a combate criminalitatea în zonele de frontieră a ţării?

 

Dorin Purice: Pentru a preveni şi a combate acest flagel suntem obligaţi să ridicăm nivelul pregătirii profesionale şi motivarea personalului care patrulează zonele de frontieră, să cream şi să echipăm în mod corespunzător echipele mobile de intervenţie ale DPF, să fortificăm activitatea în domeniul investigaţiilor speciale şi urmăririi penale, să asigurăm o bună derulare şi finalizare a proiectelor de asistenţă externă care sunt în derulare şi să utilizăm eficient toate produsele ce derivă din aceste proiecte.

 

EPRESA: Dispuneţi de o anumită tehnică specială pentru a depista ilegalităţile care se comit la graniţă?

 

Dorin Purice: Nu pot spune că suntem suficient dotaţi cu tehnică specială. Dezvoltarea infrastructurii speciale şi a echipamentului de supraveghere constituie una din priorităţile care face parte din reformă. Încercăm să implementăm cele mai performante din ele, fie în domeniul controlului trecerii frontierei de stat, fie în domeniul supravegherii frontierei. În perioada anilor 2013 – 2014, Poliţia de Frontieră va beneficia de tehnică specială (termovizoare, echipamante IT, mijloace de transport şi sisteme de protecţie) fiind sustinuţi de Comisia Europeană, Guvernul SUA, statele membre ale UE şi organizaţii internaţionale.

 

EPRESA: Ce buget a fost alocat pentru implementarea noilor sisteme de control şi supravegherea frontierei de stat?

 

Dorin Purice: Pentru anul 2013 din bugetul de stat au fost alocate circa 6 mln lei pentru investiţii capital, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii. Suma totală a proiectelor în derulare a fost deja făcuta publică.

 

EPRESA: Aţi declarat, anterior, că doriţi să modificaţi uniforma grănicerilor. Cum va arăta noua uniformă? Ce buget se preconizează pentru modificarea acesteia?

 

Dorin Purice: Uniforma noastră va fi conform tendinţelor, rigorilor şi standardelor europene. Ne va reprezenta din plin, va fi practică şi comfortabilă. Nu vor exista rudimente sovietice pe viitoarea uniformă. Sper ca trecerea la noua uniformă să contribuie la schimbarea imaginii, atitudinii şi mentalităţii. Sper că până la finele acestui an vom putea da spre aprobare noul model al uniformei. Bugetul disponibil pentru această reformare nu va depăşi 7 mln de lei.

 

EPRESA: În luna decembrie preconizaţi să vă întâlniţi cu Serviciul de Frontieră din România. Ce veţi discuta în cadrul acestei întâlniri?

 

Dorin Purice: În cadrul acestei întrevederi vom discuta despre acţiunile comune care le-am realizat pe parcursul acestui an, vom planifica acţiuni comune pentru anul viitor, vom discuta alte posibile aspecte ale cooperării şi situaţiei de la frontiera de stat. Subiectele care vor fi puse în discutie sunt legate de fluidizarea traficului de mărfuri şi călători prin punctele de trecere, facilitarea transportului şi comerţului, întărirea capacităţilor de supraveghere şi control a frontierei comune, patrularea comună, schimbul de date şi alte aspecte ale cooperării bilaterale.

 

EPRESA: În ce relaţii sunteţi cu colegii din Transnistria şi cum vedeţi o eventuală colaborare cu aceştia?

 

Dorin Purice: Nu avem nicio cooperare cu colegii din regiunea transnistreană. Ţinând cont de atribuţiile noastre la frontieră şi necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal, nici nu-mi pot da seama despre ce conlucrare ar putea fi vorba. Cu toate acestea suntem preocupaţi de fluxul migraţional necontrolat prin perimetrul transnistrean şi cel comun.

 

Vom încerca să venim cu soluţii.

 

EPRESA: Fostul şef al Serviciului de Grăniceri, Roman Revenco a fost acuzat de spălare de bani în cadrul Proiectului european privind securizarea frontierei de stat. Cât de adevărat este şi dacă există ,,spălări de bani în cadrul instituţiei?

 

Dorin Purice: Mă voi abţine, pentru că nu cunosc toate detaliile. Acel audit intern, pe care l-am declanşat, are ca scop final descoperirea acelor posibile carenţe şi nereguli. Îmi doresc cu tot dinadinsul să nu perpetuăm problemele despre care aţi menţionat. Ne concentrăm asupra consolidării capacităţilor Poliţiei de Frontieră şi în contextul gestionării şi monitorizării unor asemenea proiecte pentru a le implementa transparent, conform sarcinilor şi termenilor de referinţă.

 

EPRESA: Colaboratorii Poliţiei de Frontieră vor putea conduce urmărirea penală pe cazurile depistate de către colaboratori, iar şeful sectorului Poliţiei de Frontieră va emite decizia pe loc, fără a mai fi dusă în judecată. Cine va verifica coruptibilitatea şefului de sector şi cine va monitoriza acţiunile acestuia?

 

Dorin Purice: Au fost definitivate modificările care stabilesc organizarea activităţii de urmărire penală în cadrul MAI, anterior fiind stabilit cadrul legislativ necesar în vederea desfăşurării activității de urmărire penală de către Poliţia de Frontieră. Astfel, ofiţerii de urmărire penală din cadrul DPF vor duce urmărirea penală pe acele infracţiuni care deja au fost depistate de către colaboratorii Poliţiei de Frontieră.

 

Referitor la practica contravenţială, am elaborat un proiect de Ordin intern cu privire la procedura de constatare a contravențiilor şi examinarea cauzelor contravenţionale de către agenţii constatatori ai Poliției de Frontieră, care urmează a fi pus în aplicare în timpul cel mai apropiat. Respectiv, agentul constatator din cadrul Poliţiei de Frontieră (şefii de sectoare ale Poliţiei de Frontieră şi adjuncţii lor, şefii punctelor de trecere a frontierei de stat şi adjuncţii lor, şefii secţiilor control de frontieră şi adjuncţii lor) sunt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la art. 331, 332 şi 333 alin. (1) din Codul Contravenţional şi să aplice sancţiuni.

 

EPRESA: Domnule Purice, nu toţi oficialii sunt sincer când vine vorba de venituri şi proprietăţi . DVS,  însă, aţi avut curajul să indicaţi în declaraţie  averea de peste 3 milioane de lei pe care o deţineţi. Ce v-a determinat să faceţi această „dezvăluire”?

 

Dorin Purice: Consider că este o abordare normală şi civilizată. De fapt, nici nu se pune problema declarării parţiale sau incomplete a averii. În primul rând, este vorba despre legea Republicii Moldova care impune cerinţele corespunzătoare şi toţi, fără excepţie, trebuie să o respecte. Totodată, funcţia publică impune nişte rigori şi mai mari, pentru că trebuie să fii exemplu pentru colegi, subalterni şi în general pentru societate.

 

 2 Comentarii la “INTERVIU EXCLUSIV cu şeful Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice, despre averea de milioane, spălări de bani, infracţiuni, demiteri şi uniforme noi”

  1. LUKA spune:

    DOMNUL CETRARI PUNE MINA PE EL CA OSA NIMERESTI.

  2. m agu spune:

    Bre dar ai muncit din greu sa ajungi milionar? Divulga secretul succesului cas foarte curios!!!

Alte articole