Interviu exclusiv cu ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, şi membrul CSM Alexandru Arseni. Imunitatea judecătorilor – PRO şi CONTRA

septembrie 20th, 2012

Adoptarea de către Parlament a  Legii privind ridicarea imunităţii judecătorilor bănuiţi de comiterea actelor de corupţie a stârnit controverse în rândul magistraţilor.

 

Dacă ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, declară ferm că această Lege era o necesitate, odată ce judecătorii vedeau imunitatea ca un refugiu  în spatele căreia se puteau ascunde, săvârşind chiar şi ilegalităţi, magistraţii afirmă că această lege este o încercare de a permite celorlalte două puteri în stat să deţină controlul asupra sistemului judecătoresc.

 

Ce a stat la baza  Legii privind ridicarea imunităţii judecătorilor, de magistraţii se tem să rămână fără imunitate, care sunt avantajele şi dezavantajele noii Legii? La acestea dar şi alte întrebări răspund, în interviul de mai jos, ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, şi membru CSM Alexandru Arseni.

 

EPRESA: De ce până acum judecătorii au avut nevoie de imunitate şi de ce acum aceştia ar trebui să nu mai fie imuni?

 

Oleg Efrim: Imunitatea de răspunderea penală a judecătorului a fost gândită şi recomandată de către Consiliul Europei în 1995, atunci când s-au început primele reforme în domeniu.

 

S-a recomandat ca judecătorii să nu fie pasibili de răspunderea penală şi contraveţională decât cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), urmărind prin aceasta asigurarea independenţei judecătorului. La un anumit moment, această imunitate a început să fie văzută de judecători ca un refugiu, în spatele căreia judecătorul se poate ascunde săvârşind chiar şi ilegalităţi. Din păcate, am ajuns ca principiul independenţei justiţiei să fie echivalat cu o iresponsabilitate totală.

 

Încrederea cetăţenilor în justiţie a scăzut considerabil. În urma unui sondaj efectuat în noiembrie 2011, din cei 100% de respondenţi – 42% din ei au declarat că nu au încredere absolută în justiţie.

 

EPRESA: Care sunt trei argumente de bază care vin să confirme necesitatea ridicării imunităţii?


Oleg Efrim: Primul este perceperea corupţiei în sistemul judecătoresc. În toată perioada de independenţă a Republicii Moldova noi nu avem un exemplu al unui magistrat care ar fi fost tras la răspundere penală pentru fapte de corupţie. În acelaşi timp toată lumea vorbeşte că în sistemul judecătoresc există corupţie.
În al doilea rând este vorba despre calitatea actului de justiţie, fie că e vorba de incompetenţă, fie că e vorba de corupţie. În niciunul din aceste două cazuri judecătorul nu îşi are locul în sistemul judecătoresc.
Al treilea  argument este că judecătorii nu trebuie să aibă imunitatea ca pe un  privilegiu. Imunitatea urmează să servească drept o garanţie pentru cetăţean că judecătorul este independent.

 

EPRESA: De ce nu s-a făcut acest lucru până acum? Ce a stat la baza elaborării Legii?

 

Oleg Efrim: Noi ne-am decis demult, din momentul în care am venit la minister şi am promovat Strategia de Reformare a Justiţiei. În anul 2011 acest obiectiv a fost inclus în Strategie şi în Planul de Acţiuni pentru Implementarea Strategiei de Reformă a Justiţiei.

 

Dovadă suplimentară a fost şi unul din cazurile de la CSM, atunci când procurorul general, potrivit prevederilor legale vechi, s-a adresat CSM-ului pentru a ridica imunitatea unui magistrat, care urma, după datele operative să primească o sumă de bani de la una din părţile implicate în proces. CSM-ul a ridicat imunitatea, însă această operaţiune nu s-a mai putut realiza pentru că undeva a avut loc o scurgere de informaţie şi până la urmă judecătorul a plecat de la serviciu cu jumătate de oră înainte de a veni procurorul la el.

 

EPRESA: Dar cum rămâne cu faptul că odată cu ridicarea imunităţii,  judecătorii practic rămân fără protecţie şi riscă să fie expuşi pericolului de a fi şantajaţi şi presaţi de celelalte două puteri?

 

Oleg Efrim: Temerile magistraţilor sunt absolut zadarnice, toate acţiunile întocmite de către procurori se vor realiza cu toate garanţiile care se oferă şi celorlalţi.

 

În privinţa unui judecător nu oricare procuror va putea să intenteze dosar penal pe faptul de corupţie. Acest lucru va fi posibil doar la iniţiativa procurorului general.

 

Noi trebuie să fim tare naivi ca să credem că procurorul general îşi va permite să intenteze dosare penale împotriva unui judecător care nu a săvârşit nici-o infracţiune. Aceasta va fi imediat motiv de demisie a Procurorului General.

 

EPRESA: Se vehiculează de fapt că redactarea art. 19 (în care se vorbeşte despre inviolabilitatea judecătorului), nu face decît să permită celorlalte două puteri în stat să deţină controlul asupra sistemului judecătoresc de a menţine pe a treia putere permanent în anticameră? Cât de adevărată este această declaraţie?

 

Oleg Efrim: Sigur că cei care optează pentru păstrarea imunităţii totale a judecătorilor vor căuta să găsească tot felul de argumente pentru a-şi fundamenta teza sa şi pentru a arăta că ei au nevoie de această imunitate.

 

Sigur că ei vor insista în continuare că au nevoie şi că prin acestea, Executivul şi politicul nu fac altceva decât ceea ce a fost afirmat în declaraţie. Aceasta este greşit. Pentru că judecătorul va avea toate garanţiile pe care le au şi alţi cetăţeni, de a nu fi supuşi arbitrarului.

 

Scuze vor găsi cei care se lasă influenţaţi, fie că salariile sunt mici, fie că condiţiile de muncă nu corespund dorinţelor lor, fie volumul de lucru este mare şi de aceea suferă calitatea actului de justiţie, dar niciunul din aceştia nu poate să explice existenţa corupţiei. Eu nu voi înţelege niciodată afirmaţia că noi suntem corupţi fiindcă salariile sunt mici. Daţi-ne salarii mari şi noi ne vom schimba.

 

EPRESA: Dvs personal, aveţi încredere că prin ridicarea imunităţii judecătorilor vor fi obţinute rezultatele dorite: scăderea nivelului corupţiei, hotărâri pronunţate corect etc. ?

 

Oleg Efrim: Problemele pe care le avem noi nu sunt de la aceea că legile sunt proaste, problema este modul în care aceste legi se implementează. Noi putem să îi lipsim pe judecători totalmente de orice imunitate, dar dacă Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie nu vor lupta cu corupţia în sistemul judecătoresc – nu se va întâmpla nimic.

 

Ministerul Justiţiei nu face altceva decât să ofere instrumentele necesare pentru Procuratura Generală, Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie. Noi aşteptăm acţiuni concrete de la aceste autorităţi.

 

EPRESA: Nu credeţi că acest lucru ar putea de fapt supăra judecătorii şi ar putea înrăutăţi situaţia?  Pentru că cei mulţi dintre judecători sunt împotriva noii legi. Ei spun că imunitatea le oferă siguranţă, ca să-şi poata exercita corect meseria.

 

Oleg Efrim: Judecătorii trebuie să aplice acele legi pe care le adoptă Parlamentul, pentru că în caz contrar ajungem la situaţia când judecătorii îşi fac legi, judecătorii urmăresc cum ele se execută şi tot judecătorii obligă pe cineva să execute legea într-un fel. Nu este corect. Legile se fac de Parlament, se execută de Guvern şi executarea lor se asigură prin hotărâri judecătoreşti. Le place judecătorilor legea, nu le place, ei vor trebui să o aplice.

 

Avem un obiectiv foarte clar, să ajungem la o justiţie echitabilă şi avem un plan foarte concret de acţiuni şi o Strategie până în anul 2016. Pachetul anticorupţie este pilonul de bază din această strategie. Noi urmează să eradicăm corupţia, nu doar din sitemul judecătoresc, dar şi din întreaga noastră societate.

 

EPRESA: Ridicarea imunităţii se bate cap în cap cu prevederile Constituţiei, care asigurată independenţa judecătorului? Ce ne puteţi spune despre acest lucru?

 

Oleg Efrim: Imunitatea este unul din mijloacele care trebuie să asigure independenţa, dar nu sunt toate. Măsurile care asigură independenţa sunt prevăzute în lege şi în Constituţie. Independenţa se asigură prin mijloacele prevăzute de lege şi atunci când această imunitate este privită ca o panacee împotriva oricărei răspunderi în justiţie, ea devine deja o iresponsabilitate din partea judecătorului.

 

EPRESA: Ştim că funcţia de judecător presupune anumite limitări a persoanei care deţine această funcţie: nu poate desfăşura o altă activitate decât cea de judecător, nu are dreptul să iasă la o bere cu prietenii sau să viziteze cluburile de noapte. Toate aceste limitări vor fi compensate cu ceva?

 

Oleg Efrim: Nu vi se pare straniu că se abordează  problema imunităţii în contextcu limitarea dreptului de a frecventa cluburi de noapte şi de a consuma alcool? Atunci când o persoană se gândeşte să acceadă la funcţia de judecător el trebuie să realizeze la ce limitări se supune. Este una dintre cele mai responsabile funcţii care există în oricare societate şi este clar din start care trebuie să fie poziţia, statutul social  şi care trebuie să fie comportamentul unui magistrat.

 

EPRESA: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, spune că legea este anticonstituţională. Cum comentaţi?

 

Oleg Efrim: Preşedintele CSM-ului a participat în procesul de promovare a acestui proiect de lege şi în Avizul Curţii Supreme de Justiţie. Nu am văzut nicio critică a acestei norme la etapa de promovare a proiectului.

 

 

EPRESA: De ce este necesară imunitatea judecătorilor?

Alexandru Arseni: Judecătorul înfăptuieşte actul justiţiei. Într-un litigiu el este al treilea care trebuie să dea verdictul. Judecătorul trebuie să fie independent şi imparţial. Imunitatea este una din garanţiile de asigurare a acestei funcţii nobile şi dumnezeieşti.

Dacă el nu va avea imunitate, pericolul de a fi influenţat dintr-o parte sau din alta – persistă, iar metode de a influenţa un judecător sunt multe: şantajul, ameninţările, provocări. La acest capitol, lumea a inventat multe. De aceea, încă din antichitate, judecătorul se bucura de imunitate.

EPRESA: Care este poziția judecătorilor faţă de adoptarea Legii privind ridicarea imunității judecătorilor?

 

Alexandru Arseni: Nu am avut încă Adunarea Generală a Judecătorilor în care să discutăm cum să procedăm mai departe, dar vom pune în discuţie.

 

EPRESA: Credeţi că această iniţiativă legislativă va soluţiona problema corupţiei în justiţie?

 

Alexandru Arseni: Eu nu aş lega nicidecum statutul de imunitate sau imunitate judecătorească cu corupţia. Totuşi, nu exclud. Sunt mai multe motive care duc la corupţia în justiţie. Nu mă  pot da cu părerea vizavi de această întrebare.

Dacă unii judecători sunt corupţi, restul îşi îndeplinesc onest funcţiile, datorită inclusiv şi a imunităţii. Iar în biroul judecătorului nu are ce căuta nici procurorul, nici avocatul. Pentru asta există sala de judecată.

 

EPRESA: Legea care prevede ridicarea imunităţii judecătorilor bănuiţi de comiterea actelor de corupţie  poate  fi aplicată fără acordul Consiliului Suprem al Magistraturii. Cum vă pare această prevedere?

 

Alexandru Arseni: Este evident că CSM a fost înlăturat de la funcţia de bază care este prevăzută în Constituţie. Noi vom ataca neapărat această lege, pentru că ea contravine Constituţiei. Eu înţeleg tendinţele, doleanţele de a face ordine în sistemul judecătoresc, dar trebuie să o facem pe principii constituţionale, prin metode legale şi atunci vom vedea efectul. Pentru că nu putem îndrepta o nedreptate cu o altă nedreptate.

 

EPRESA: Pe parcursul anului 2011 au fost iniţiate 69 de proceduri disciplinare, fiind sancţionaţi doar cu mustrare 6 judecători, Colegiul disciplinar a propus destituirea a trei dintre ei, dar CSM a înlocuit această sancţiune cu mustrare? De ce?

 

Alexandru Arseni: Evident că CSMul examinează fiecare caz în parte. Decizia CSM-ului nu o pot comenta. Doar CSM-ul este singurul organ competent care în ultimă instanţă decide: da sau nu.

 

EPRESA: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, spune că legea este anticonstituţională. Prin ce anume ea poate fi declarată anticonstituţională? Şi dacă va putea intra în vigoare legea, fără acordul CSM-ului?

 

Alexandru Arseni: Competenţa de a proclama o lege constituţională  îi aparţine Curţii Constituţionale. În art.134 se spune: Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională.

 

Noi putem să ne dăm cu părerea, acest lucru însă nu înseamnă că este anticonstituţională. După cum noi (CSM) percepem legea, ea este anticonstituţională.

 

Autor: Ana Sîrbu2 Comentarii la “Interviu exclusiv cu ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, şi membrul CSM Alexandru Arseni. Imunitatea judecătorilor – PRO şi CONTRA”

  1. Вани Гагауз spune:

    За имунитет держатся только те кто не чист на руку, честному человеку нечего бояться, а тем более если он судья, который знает все законы и в случае чего может за себя постоять.
    Я не судья и не имею неприкосновенности, так почему она должна быть у судьи который прикрываясь данным своим правом выносит решения, которые с законностью и рядом не стоят.
    Перед законом должны быть все равны не взирая на чины и родство с первыми лицами „государства”.

  2. IVAN spune:

    demult trebuia ridicata imunitatea si erau salvate multe veci de omeni strikate de judecatori corupti.

Alte articole